On-line навчання
Навчання on-line


У час розвитку Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу. Не стає виключенням і освіта. Інтернет дає змогу розширити можливості навчання, зробити його справді повноцінним, всеохоплюючим та доступним в будь-який час, та в будь-якому місці. Переваги такого навчання:
  • зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
  • модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;
  • економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;
  • можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;
  • більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;
  • відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.