Випадкове фото

Перевал

Навчальний процес

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе…

 

Місія навчального закладу.

Кожна дитина в школі - це особистість, яку необхідно зрозуміти, підтримати, дати можливість їй відчути себе здібною, талановитою і неповторною.

Мета діяльності школи.

Формування високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості; забезпечення умов для всебічного розвитку і саморозвитку дитини як члена демократичного суспільства, котрий визнає освіченість, культуру, вихованість найвищими цінностями соціального прогресу.

Мета роботи педагогічного колективу - формування компетентності учасників навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних педагогічних технологій. 

Сьогодні ми працюємо за навчальним планом, програмами, підручниками та посібниками, розробленими й затвердженими Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей через навчальні предмети, що охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, в якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної складової, а також на курси за вибором та факультативи. Інваріантна складова робочих навчальних планів основної та старшої школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту та реалізує зміст освіти школи на профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення предметів технологічного спрямування в 10-11 класах.

Робота педагогічного колективу з учнями чітко спрямована на виконання поставлених завдань:

-       широко використовувати на уроках дидактичний матеріал, наочність;

-       враховувати в роботі з учнями їх психологічні, вікові особливості;

-       індивідуальній роботі, диференційованому підходу до навчання – особливу увагу;

-       інтерактивним методам навчання – так, але пам’ятати, що тільки той метод правильний, який подобається дітям;

-       роботі з обдарованими і здібними учнями – якнайбільше уваги;

-       допомагати вихованцям у науково-пошуковій роботі, готувати їх до олімпіад, конкурсів;

-       вчити дітей самостійно здобувати знання;

-       дбати про виховання високої духовної культури учнів, розвивати їх творчі здібності й обдарування;

-       виховувати школярів толерантними, милосердними, ввічливими, товариськими;

-       формувати в учнів ціннісне ставлення до здоров’я, привчати до праці.

 

У школі створені умови для навчання та виховання кожного учня, який може:

-       оволодіти навчальними досягненнями на рівні не нижчому державних стандартів;

-       вчитись здобувати знання і цінувати освіту;

-       приймати на основі здобутих знань самостійні рішення;

-       отримувати індивідуальну педагогічну підтримку;

-       утверджувати свою самосвідомість;

-       взаємодіяти в групі, в парах, виробляти спільні рішення;

-       отримати допрофесійну підготовку.

Головні цінності в освіті - дитина і педагог, котрий повинен розвивати її індивідуальність. Для нас прийнятним є особистісно-орієнтоване навчання як процес співпраці вчителя з учнями, де дитина отримує можливість проявляти самостійність мислення, здатність до вибору.

Методична робота школи спрямована на формування цілісного творчого колективу, всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій, здійснення науково - методичного забезпечення змістових ліній нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти.

Над реалізацією поставлених завдань працюють: методична рада школи, методичні комісії вчителів початкових класів, суспільно - гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, естетично-практичного циклу, школа педагогічної майстерності, творчі групи вчителів з проблеми «Формування читацьких інтересів засобами навчальних предметів» та з проблеми «Формування  навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів», психолого-педагогічний семінар.

У школі практикуються педагогічні читання, консиліуми, декади і тижні педагогічної майстерності, методичні тижні, педагогічні виставки, семінари-практикуми, методичні оперативки, відкриті уроки, майстер-класи, позакласні заходи, творчі звіти, індивідуальні консультації, інше.

Протягом останніх 5 років п’ять педагогів школи брали участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», два з них - дипломанти обласного конкурсу «Учитель року» в номінації «Початкова освіта», «Фізична культура».

Результати олімпіад, конкурсів різного рівня.

Протягом 10 років команда учнів займає ІІ місце серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів району у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, двічі – І місце (2011 рік, 2015 рік).

Щороку учні стають призерами різноманітних конкурсів: «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Лелеченя», «Олімпус», «Колосок», «Бобер», інші.

Наші школярі - постійні учасники акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

Так, три учні школи зайняли І місце в ІІ етапі конкурсу на кращий твір за темою «Людина та ліс». Один з них став фіналістом ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу (ІІІ місце).

Значні досягнення є і в спортсменів школи: призові місця у районних змаганнях різних видів, І місце  у конкурсі «Шкіряний м’яч».

Творчо працюють гуртки за інтересами: танцювальний «Чарівний каблучок», «Гуцульські звичаї та традиції», «Рідний край», «Юний біолог», «Умілі руки», вокального та хорового співу, образотворчого мистецтва, виразного читання, туристичний, футбольний, волейбольний, Web-дизайн, радіогурток; гуртки військово-патріотичного спрямування.

 

Науково-методичні напрацювання педагогів школи.

Використання народної педагогіки на уроках в початкових класах. Методична розробка. В.В.Морощук, м. Івано-Франківськ, 2012 рік.

Виховуємо мистецтвом. Науково-методичний збірник. О.І.Бельмега. Івано-Франківськ. Місто НВ. 2013 рік.

План уроку «IN MY TOWN» (4 клас, за підручником О.Д.Карп’юк). Н.Д.Перегінчук. Портал «Учительський журнал», 2014 рік.

План уроку «UNUSUAL FOOD» (11 клас, за підручником О.Д.Карп’юк). У.Д.Дуленчук. Портал «Учительський журнал», 2014 рік.

Отже, шкільне життя повноцінне, насичене. Педагогічний колектив робить все для того, щоб школа стала простором життя дитини, де вона не готується до життя, а повноцінно живе, як зазначалось у Концепції загальної середньої освіти.

 


головна
новини
вчителі
фотоальбом
про школу

Красноїльська школа © 2018